165 godina kvaliteta - Vital

Ukus po kome se dan pamti!

 • Osnivanje fabrike

  Industrijska proizvodnja jestivog ulja na Balkanu svoje početke beleži u vojvođanskom gradiću Vrbasu. Preduzimljivi trgovac Jakob Lenji podigao je 1855. godine u ovom gradu, na obali Starog kanala, prvu radionicu za preradu ulja. Niko nije mogao da zamisli da će puštanjem u rad ovog nevelikog pogona biti postavljen temelj budućem moćnom industrijskom gigantu – fabrici VITAL. Lenjijeva fabrika je započela svoju proizvodnju presom nerafinisanog ulja sa ručnom i stočnom pogonskom snagom. Preovladujuće sirovine bile su: konoplja, bundevina koštica i uljana repica. Sirovo ulje sve do 1929. godine nije rafinisano u Vrbasu, već u Budimpešti gde je porodica Lenji posedovala rafineriju. Treća i četvrta decenija XX veka, kada se na čelu fabrike nalazio unuk osnivača, Josif Lenji, veoma su značajne za razvoj prve uljare na Balkanu.

 • Početak proizvodnje ulja

  Godina 1923. jedna je od najznačajnijih u istoriji ovog uljarskog giganta – te godine počela je, istina skromno, proizvodnja ulja od suncokreta, a Bačku su preplavili suncokreti pa je ravnica bila pozlaćena…

 • Fabrika „Vojvodina“

  Lenji je radionicu 4. avgusta 1928. godine registrovao kao fabriku „Vojvodina“. U stvari, naziv joj je i zvanično bio: ,„Šterić i Lenji – prva srpska fabrika ulja „Vojvodina“ Novi Vrbas. U leto 1930. godine fabrika ulja „Vojvodina“, kao vlasništvo Lenjija i drugova, registrovana je kao „firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom ulja za jelo, za tehničke svrhe, tovatne masti i kita, kao i prodajom mineralnih ulja“. Da je vlasništvo trojice prijatelja – Josipa Lenjija, Adolfa Lenjija i firme „Rajh i Fridman“ iz Novog Bečeja, pokazuje i zaštitni znak koji je imao tri šestokrake zvezde, ravnopravno raspoređene.

 • Nabavljen je uređaj za rafinisanje i počela je proizvodnja jestivog ulja

  Godine 1929. nabavljen je uređaj za rafinisanje i počela je proizvodnja jestivog ulja… Lenji je uspeo da dovede iz Češke obrazovanog majstora koji je bio upućen u tajne rafinisanja ulja.

 • Pustanje u rad fabrike margarina

  Godine 1957. završena je i puštena u rad prva fabrika margarina u Srbiji. Vrbaški uljari proizveli su te godine i prvih 90 tona ove namirnice. Najbrži razvoj VITAL doživljava u periodu od 1969. do 1977. godine. U tom razdoblju, na novim lokacijama, izgrađeno je nekoliko proizvodnih pogona za koje je uvežena najsavremenija svetska oprema za proizvodnju ulja i margarina.

 • Izgrađena je i puštena u rad linija za proizvodnju sirovog jestivog ulja

  1971/1972. godine izgrađena je i puštena u rad linija za proizvodnju sirovog jestivog ulja – „sirova strana“ (ljuštionica, pre- saonica, ekstrakcija) kapaciteta 700 tona suncokretovog semena na dan.

 • Počinje punjenje jestivog ulja

  Godine 1973/1974. puštena je u rad prva linija za punjenje jestivog ulja u PVC flaše – renopak, kapaciteta 1.900 flaša na sat.

 • Izgradnja fabrike keksa i vafla

  Godine 1975. i 1976. ,,Vital“ je uspeo da izgradi fabriku keksa i vafla („Vital keks“) od 4.000 tona godišnje, a podignut je i silos za sušenje semena od 30.000 tona.

 • Nova linija proizvodnje margarina

  Iz Švedske je 1976/77. godine stigla oprema za montažu nove linije za proizvodnju raznih vrsta margarina, od 2-5 tona proizvodili su se stoni, meki, mlečni, niskokalorični i industrijski margarini.

 • Druga linija za proizvodnju plasničnih flaša

  Godine 1978. je proširena i rekonstruisana kotlovnica i hemijska priprema vode, nabavljena i montirana druga linija za proizvodnju i punjenje plastičnih flaša (1.900 flaša na sat). Tri zvezdice na etiketama ,„Vitalovog“ ulja za jelo kla najviši ugled postale su veoma prepoznatljiv znak fabrike koja je u Jugoslaviji.

 • 1980.

  U 1980. godini okončana je višegodišnja izgradnja skladišnog prostora za sirova jestiva ulja, rafinisana ulja, rafinisane masne kiseline, a kapacitet skladišta iznosio je 26.000 tona. Naredne godine nabavljena je i montirana linija za hladenje suncokretove sačme, kao i linija (pak-mašine) za pakovanje margarina od 2,5 i 5 kilograma i sitnog pakovanja od 20 i 35 grama. Proširena je i rekonstruisana elek- troliza vode i linija za hidrogenovanje ulja.

 • 1982/1983.

  1982/1983. godine izgrađen je silos za suncokretovu sačmu kapaciteta 1.200 tona, kao i linija za uvrećavanje i rinfuzno izdavanje sačme. Vital se uvrstio među najveće i najmodernije fabrike jestivog ulja u Evropi.

 • 1985

  Godine 1985. zavšena je rekonstrukcija kotlovnice na čvrsto gorivo (supstitucija mazuta sa ugljem).

 • 1986.

  1986. godine počeo je sa radom računar za obradu podataka (računski centar ERC)

 • 1987.

  1987. godine proširena je linija za hidrogenovanje jesti- vog ulja na kapacitet od 150 tona na dan i izgrađen je novi elektrolizer za proizvodnju vodonika kapaciteta 250 Nm’ na sat.

 • 1988.

  1988. godine puštene su u rad linije za dobijanje tehničkog lecitina kapaciteta 10 tona na dan fosfatidnog taloga i linija za hidrolizu sapunice kapaciteta 60 tona na dan.

 • 1989.

  1989. godine u probni rad je puštena linija za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 52 m na sat. Iste godine je puštena u rad linija za ambalažiranje jestivog ulja u tetra brik (od 1 litra), kapaciteta 3.600 litara na sat.

 • 1990.

  1990. godine pušteno je u rad postrojenje za frakcionu kristalizaciju palminog ulja, kapaciteta 32 tona na dan i nabavljena je razna laboratorijska oprema. Iste godine „Vital“ je istupio iz SOUR PIK „Vrbas“.

 • 1992.

  1992. godine pušten je u rad sistem za rekuperaciju toplote u postrojenju za hidrogenovanje jestivih ulja, kapaciteta 150 tona na dan i izvršena je rekonstrukcija DT aparata i kondenzatora u postrojenju za estrakciju pogače.

 • 1993.

  Od 1993. godine do 1995. izvršena je adaptacija rafinerije biljne masti u postrojenju za interesterifikaciju ulja i masti, kapaciteta 40 tona na dan i nabavljen je samočistivi separator sa težinskim meračem gubitka u odeljenju za neutralizaciju jestivog ulja. Nabavljeni su tečni i gasni hromatograf.

 • 1994.

  Osnivanje rukometnog kampa Rastimo.

 • 1996/1997.

  1996/1997. godine nabavljena je linija za proizvodnju i pakovanje majoneza u polietilenske kese i alu-tube, kapaciteta 500 kg na sat. Nabavljena je i puštena u rad najsavremenija linija za proizvod- nju i pakovanje raznih vrsta margarina (stoni, mazivi, za lisnata testa, niskokalorični), kapaciteta 3.000 do 4.500 kg na sat. U istom periodu su još nabavljeni i: linija za proizvodnju raznih vrsta biljnih masti, kapaciteta 5.000-7.000 kilograma na sat, pak-mašina za mazive mar- garine od 250 gr i 500 gr, semikontinuelni filteri za filtriranje biljnih masti, kapaciteta 150 tona na dan, centralni server, server lokalnih mreža i personalni računari.

 • Književna nagrada „Zlatni suncokret“,

  Kompanija Vital od 1997-me godine tradicionalno dodeljuje književnu nagradu „Zlatni suncokret“, početkom svake godine, za najbolje književno ostvarenje u prethodnoj godini.

 • 1998/1999.

  1998/1999. godine dobijeni su sertifikati JUS ISO 9001. Izgrađena je gasovodna mreža i gasifikacija na blok-kotlu u kotlovnici, na bojleru visokog pritiska za dezopostrojanje i u sušari suncokretovog semena.

 • 2000.

  2000. godine završeni su radovi na izgradnji I etape i II faze silosa, kapaciteta 10.000 tona suncokretovog semena

 • 2001.

  2001. godine izgradeno je uslovno skladište za repro- materijal (S-19), kao i hladnjača za smeštaj gotove robe (H-54). Završeni su radovi na primeni gasovitog azota u skladištenju jestivog ulja i masti (inertizacija).

 • 2003. do 2004.

  U periodu od 2003 do 2004. godine sagraden je novi objekat u kome je smešten pogon za proizvodnju majoneza i kečapa, linije za pakovanje, magacinski prostor repromaterijala i skladištenje finalnih proizvoda (H-46). Linija za proizvodnju majoneza i kečapa je kapaciteta 2.000 kg na sat, linija za pakovanje u tripleks folije 1.200 kg na sat, a linija za punjenje, zatvaranje, etiketiranje i zbirno pakovanje u PET flaše i staklene teglice 2.500 kg na sat. Vital je jedan od najvećih i najuspešnijih giganata u industriji Srbije danas. Izuzetna pažnja se poklanja zdravstvenom kvalitetu proizvoda, pošto su proizvodi ove fabrike na izvestan način neophodne namirnice u ishrani stanovništva Srbije i Crne Gore. Proizvodi ovog giganta, kao što su „Vital“ ulje, ,Vital“ Stoni margarin, majonez „Majovita“, margarini „Rastimo“ i „Prijatno“, pa niskokalorični namaz „Laki“, krem margarin ,,Softi“… nalaze se na trpezama mnogih domaćinstava u ovoj zemlji. vital be 45 E Proizvodnja kečapa

Naša emisija

Influenseri kuvaju za Vas

Vital recepti

100 omiljenih recepata

165 razloga za Vital

Vitalov jubilej

Reklame

Reklamni spotovi

Proizvodni program

Recepti