• Osnivanje fabrike

  Industrijska proizvodnja jestivog ulja na Balkanu svoje početke beleži u vojvođanskom gradiću Vrbasu. Preduzimljivi trgovac Jakob Lenji podigao je 1855. godine u ovom gradu, na obali Starog kanala, prvu radionicu za preradu ulja. Niko nije mogao da zamisli da će puštanjem u rad ovog nevelikog pogona biti postavljen temelj budućem moćnom industrijskom gigantu – fabrici VITAL. Lenjijeva fabrika je započela svoju proizvodnju presom nerafinisanog ulja sa ručnom i stočnom pogonskom snagom. Preovladujuće sirovine bile su: konoplja, bundevina koštica i uljana repica. Sirovo ulje sve do 1929. godine nije rafinisano u Vrbasu, već u Budimpešti gde je porodica Lenji posedovala rafineriju. Treća i četvrta decenija XX veka, kada se na čelu fabrike nalazio unuk osnivača, Josif Lenji, veoma su značajne za razvoj prve uljare na Balkanu.

 • Početak proizvodnje ulja

  Godina 1923. jedna je od najznačajnijih u istoriji ovog uljarskog giganta – te godine počela je, istina skromno, proizvodnja ulja od suncokreta, a Bačku su preplavili suncokreti pa je ravnica bila pozlaćena…

 • Fabrika „Vojvodina“

  Lenji je radionicu 4. avgusta 1928. godine registrovao kao fabriku „Vojvodina“. U stvari, naziv joj je i zvanično bio: ,„Šterić i Lenji – prva srpska fabrika ulja „Vojvodina“ Novi Vrbas. U leto 1930. godine fabrika ulja „Vojvodina“, kao vlasništvo Lenjija i drugova, registrovana je kao „firma koja se bavi proizvodnjom i prodajom ulja za jelo, za tehničke svrhe, tovatne masti i kita, kao i prodajom mineralnih ulja“. Da je vlasništvo trojice prijatelja – Josipa Lenjija, Adolfa Lenjija i firme „Rajh i Fridman“ iz Novog Bečeja, pokazuje i zaštitni znak koji je imao tri šestokrake zvezde, ravnopravno raspoređene.

 • Nabavljen je uređaj za rafinisanje i počela je proizvodnja jestivog ulja

  Godine 1929. nabavljen je uređaj za rafinisanje i počela je proizvodnja jestivog ulja… Lenji je uspeo da dovede iz Češke obrazovanog majstora koji je bio upućen u tajne rafinisanja ulja.

 • Pustanje u rad fabrike margarina

  Godine 1957. završena je i puštena u rad prva fabrika margarina u Srbiji. Vrbaški uljari proizveli su te godine i prvih 90 tona ove namirnice. Najbrži razvoj VITAL doživljava u periodu od 1969. do 1977. godine. U tom razdoblju, na novim lokacijama, izgrađeno je nekoliko proizvodnih pogona za koje je uvežena najsavremenija svetska oprema za proizvodnju ulja i margarina.

 • Izgrađena je i puštena u rad linija za proizvodnju sirovog jestivog ulja

  1971/1972. godine izgrađena je i puštena u rad linija za proizvodnju sirovog jestivog ulja – „sirova strana“ (ljuštionica, pre- saonica, ekstrakcija) kapaciteta 700 tona suncokretovog semena na dan.

 • Počinje punjenje jestivog ulja

  Godine 1973/1974. puštena je u rad prva linija za punjenje jestivog ulja u PVC flaše – renopak, kapaciteta 1.900 flaša na sat.

 • Izgradnja fabrike keksa i vafla

  Godine 1975. i 1976. ,,Vital“ je uspeo da izgradi fabriku keksa i vafla („Vital keks“) od 4.000 tona godišnje, a podignut je i silos za sušenje semena od 30.000 tona.

 • Nova linija proizvodnje margarina

  Iz Švedske je 1976/77. godine stigla oprema za montažu nove linije za proizvodnju raznih vrsta margarina, od 2-5 tona proizvodili su se stoni, meki, mlečni, niskokalorični i industrijski margarini.

 • Druga linija za proizvodnju plasničnih flaša

  Godine 1978. je proširena i rekonstruisana kotlovnica i hemijska priprema vode, nabavljena i montirana druga linija za proizvodnju i punjenje plastičnih flaša (1.900 flaša na sat). Tri zvezdice na etiketama ,„Vitalovog“ ulja za jelo kla najviši ugled postale su veoma prepoznatljiv znak fabrike koja je u Jugoslaviji.

 • 1980.

  U 1980. godini okončana je višegodišnja izgradnja skladišnog prostora za sirova jestiva ulja, rafinisana ulja, rafinisane masne kiseline, a kapacitet skladišta iznosio je 26.000 tona. Naredne godine nabavljena je i montirana linija za hladenje suncokretove sačme, kao i linija (pak-mašine) za pakovanje margarina od 2,5 i 5 kilograma i sitnog pakovanja od 20 i 35 grama. Proširena je i rekonstruisana elek- troliza vode i linija za hidrogenovanje ulja.

 • 1982/1983.

  1982/1983. godine izgrađen je silos za suncokretovu sačmu kapaciteta 1.200 tona, kao i linija za uvrećavanje i rinfuzno izdavanje sačme. Vital se uvrstio među najveće i najmodernije fabrike jestivog ulja u Evropi.

 • 1985

  Godine 1985. zavšena je rekonstrukcija kotlovnice na čvrsto gorivo (supstitucija mazuta sa ugljem).

 • 1986.

  1986. godine počeo je sa radom računar za obradu podataka (računski centar ERC)

 • 1987.

  1987. godine proširena je linija za hidrogenovanje jesti- vog ulja na kapacitet od 150 tona na dan i izgrađen je novi elektrolizer za proizvodnju vodonika kapaciteta 250 Nm’ na sat.

 • 1988.

  1988. godine puštene su u rad linije za dobijanje tehničkog lecitina kapaciteta 10 tona na dan fosfatidnog taloga i linija za hidrolizu sapunice kapaciteta 60 tona na dan.

 • 1989.

  1989. godine u probni rad je puštena linija za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 52 m na sat. Iste godine je puštena u rad linija za ambalažiranje jestivog ulja u tetra brik (od 1 litra), kapaciteta 3.600 litara na sat.

 • 1990.

  1990. godine pušteno je u rad postrojenje za frakcionu kristalizaciju palminog ulja, kapaciteta 32 tona na dan i nabavljena je razna laboratorijska oprema. Iste godine „Vital“ je istupio iz SOUR PIK „Vrbas“.

 • 1992.

  1992. godine pušten je u rad sistem za rekuperaciju toplote u postrojenju za hidrogenovanje jestivih ulja, kapaciteta 150 tona na dan i izvršena je rekonstrukcija DT aparata i kondenzatora u postrojenju za estrakciju pogače.

 • 1993.

  Od 1993. godine do 1995. izvršena je adaptacija rafinerije biljne masti u postrojenju za interesterifikaciju ulja i masti, kapaciteta 40 tona na dan i nabavljen je samočistivi separator sa težinskim meračem gubitka u odeljenju za neutralizaciju jestivog ulja. Nabavljeni su tečni i gasni hromatograf.

 • 1994.

  Osnivanje rukometnog kampa Rastimo.

 • 1996/1997.

  1996/1997. godine nabavljena je linija za proizvodnju i pakovanje majoneza u polietilenske kese i alu-tube, kapaciteta 500 kg na sat. Nabavljena je i puštena u rad najsavremenija linija za proizvod- nju i pakovanje raznih vrsta margarina (stoni, mazivi, za lisnata testa, niskokalorični), kapaciteta 3.000 do 4.500 kg na sat. U istom periodu su još nabavljeni i: linija za proizvodnju raznih vrsta biljnih masti, kapaciteta 5.000-7.000 kilograma na sat, pak-mašina za mazive mar- garine od 250 gr i 500 gr, semikontinuelni filteri za filtriranje biljnih masti, kapaciteta 150 tona na dan, centralni server, server lokalnih mreža i personalni računari.

 • Književna nagrada „Zlatni suncokret“,

  Kompanija Vital od 1997-me godine tradicionalno dodeljuje književnu nagradu „Zlatni suncokret“, početkom svake godine, za najbolje književno ostvarenje u prethodnoj godini.

 • 1998/1999.

  1998/1999. godine dobijeni su sertifikati JUS ISO 9001. Izgrađena je gasovodna mreža i gasifikacija na blok-kotlu u kotlovnici, na bojleru visokog pritiska za dezopostrojanje i u sušari suncokretovog semena.

 • 2000.

  2000. godine završeni su radovi na izgradnji I etape i II faze silosa, kapaciteta 10.000 tona suncokretovog semena

 • 2001.

  2001. godine izgradeno je uslovno skladište za repro- materijal (S-19), kao i hladnjača za smeštaj gotove robe (H-54). Završeni su radovi na primeni gasovitog azota u skladištenju jestivog ulja i masti (inertizacija).

 • 2003. do 2004.

  U periodu od 2003 do 2004. godine sagraden je novi objekat u kome je smešten pogon za proizvodnju majoneza i kečapa, linije za pakovanje, magacinski prostor repromaterijala i skladištenje finalnih proizvoda (H-46). Linija za proizvodnju majoneza i kečapa je kapaciteta 2.000 kg na sat, linija za pakovanje u tripleks folije 1.200 kg na sat, a linija za punjenje, zatvaranje, etiketiranje i zbirno pakovanje u PET flaše i staklene teglice 2.500 kg na sat. Vital je jedan od najvećih i najuspešnijih giganata u industriji Srbije danas. Izuzetna pažnja se poklanja zdravstvenom kvalitetu proizvoda, pošto su proizvodi ove fabrike na izvestan način neophodne namirnice u ishrani stanovništva Srbije i Crne Gore. Proizvodi ovog giganta, kao što su „Vital“ ulje, ,Vital“ Stoni margarin, majonez „Majovita“, margarini „Rastimo“ i „Prijatno“, pa niskokalorični namaz „Laki“, krem margarin ,,Softi“… nalaze se na trpezama mnogih domaćinstava u ovoj zemlji. vital be 45 E Proizvodnja kečapa

Kako je sve počelo

Lenjijeva fabrika: Preduzimljivi trgovac Jakob Lenji podigao je 1855. godine u Vrbasu, na obali Starog kanala, prvu radionicu za preradu ulja. Lenjijeva fabrika je započela svoju proizvodnju presom nerafinisanog ulja sa ručnom i stočnom pogonskom snagom. Preovladujuće sirovine bile su: konoplja, bundevina koštica i uljana repica. Sirovo ulje sve do 1929. godine nije rafinisano u Vrbasu, već u Budimpešti gde je porodica Lenji posedovala rafineriju.

Niko nije mogao ni da predvidi da zamisli da ovaj neveliki pogon u narednih nekoliko decenija prerasti u današnju industrisijku proizvodnju neuporedivo većih kapaciteta.

Zašto je važno razdoblje 1930 – 40?

Treća i četvrta decenija XX veka, kada se na čelu fabrike nalazio unuk osnivača, Josif Lenji, veoma su značajne za razvoj prve uljare na Balkanu.U tom periodu u znatnoj meri je osavremenjena proizvodnja, nabavljena je nova oprema i rafinerija, tako da je proces proizvodnje jestivog ulja u potpunosti zaokružen u vrbaškoj fabrici. Prvo ulje od suncokreta proizvedeno je u ovoj uljari tridesetih godina prošlog veka. Od tada je suncokret osnovna sirovina u proizvodnji i danas predstavlja neku vrstu amblema fabrike.
Počeci Vitala vezuju se za sam kraj pedesetih godina prošlog veka, kada fabrika beleži dva značajna datuma. Godine 1957. završena je i puštena u rad prva fabrika margarina u Srbiji. Vrbaški uljari proizveli su te godine i prvih 90 tona ove namirnice.

Uspon Vitala

Najbrži razvoj VITAL doživljava u periodu od 1969. do 1977. godine. U tom razdoblju, na novim lokacijama, izgrađeno je nekoliko proizvodnih pogona za koje je uvežena najsavremenija svetska oprema za proizvodnju ulja i margarina. Danas je Vital moćan industrijski gigant za proizvodnju ulja, margarina, biljnih masti itd.

Kako smo slavili jubilej?

Vital ove godine obeležava značajan jubilej, 165 godina od početka poslovanja.

Velika imena privrede i biznisa Srbije, u društvu vodećih ljudi domaće uspešne fabrike iz Vrbasa, prisutvovali su nesvakidašnjoj proslavi velikog jubileja trajanja „Vitala“ punih 165 godina!

U jednom beogradskom klubu, uz veličanstven kabaretski program, jubilej, kakvim se malo firmi može pohvaliti, obeležen je uz vredne nagrade prisutnima, i podsećanje svima koji se bude, ili ne propuštaju obroke bez „Majovite“, „Vital“ ulja, i drugih proizvoda koji traju duže od veka.

Kako je sve počelo

Lenjijeva fabrika: Preduzimljivi trgovac Jakob Lenji podigao je 1855. godine u Vrbasu, na obali Starog kanala, prvu radionicu za preradu ulja. Lenjijeva fabrika je započela svoju proizvodnju presom nerafinisanog ulja sa ručnom i stočnom pogonskom snagom. Preovladujuće sirovine bile su: konoplja, bundevina koštica i uljana repica. Sirovo ulje sve do 1929. godine nije rafinisano u Vrbasu, već u Budimpešti gde je porodica Lenji posedovala rafineriju.

Niko nije mogao ni da predvidi da zamisli da ovaj neveliki pogon u narednih nekoliko decenija prerasti u današnju industrisijku proizvodnju neuporedivo većih kapaciteta.

Zašto je važno razdoblje 1930 – 40?

Treća i četvrta decenija XX veka, kada se na čelu fabrike nalazio unuk osnivača, Josif Lenji, veoma su značajne za razvoj prve uljare na Balkanu.U tom periodu u znatnoj meri je osavremenjena proizvodnja, nabavljena je nova oprema i rafinerija, tako da je proces proizvodnje jestivog ulja u potpunosti zaokružen u vrbaškoj fabrici. Prvo ulje od suncokreta proizvedeno je u ovoj uljari tridesetih godina prošlog veka. Od tada je suncokret osnovna sirovina u proizvodnji i danas predstavlja neku vrstu amblema fabrike.
Počeci Vitala vezuju se za sam kraj pedesetih godina prošlog veka, kada fabrika beleži dva značajna datuma. Godine 1957. završena je i puštena u rad prva fabrika margarina u Srbiji. Vrbaški uljari proizveli su te godine i prvih 90 tona ove namirnice.

Uspon Vitala

Najbrži razvoj VITAL doživljava u periodu od 1969. do 1977. godine. U tom razdoblju, na novim lokacijama, izgrađeno je nekoliko proizvodnih pogona za koje je uvežena najsavremenija svetska oprema za proizvodnju ulja i margarina. Danas je Vital moćan industrijski gigant za proizvodnju ulja, margarina, biljnih masti itd.

Kako smo slavili jubilej?

Vital ove godine obeležava značajan jubilej, 165 godina od početka poslovanja.

Velika imena privrede i biznisa Srbije, u društvu vodećih ljudi domaće uspešne fabrike iz Vrbasa, prisutvovali su nesvakidašnjoj proslavi velikog jubileja trajanja „Vitala“ punih 165 godina!

U jednom beogradskom klubu, uz veličanstven kabaretski program, jubilej, kakvim se malo firmi može pohvaliti, obeležen je uz vredne nagrade prisutnima, i podsećanje svima koji se bude, ili ne propuštaju obroke bez „Majovite“, „Vital“ ulja, i drugih proizvoda koji traju duže od veka.