Alkoholno sirće

Alkoholno  sirće je dobijeno sirćetnom fermentacijom alkoholne komine, koja se dobija razblaživanjem čistog 96% etilalkohola vodom do željene koncentracije. Koristi se kao dodatak u ishrani ili kao začin ili kao sirovina za pripremanje prehrambenih I drugih proizvoda .

Kategorija: