Kompanija Vital a.d. dodeliće 22. put nagradu „Zlatni suncokret“ za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike.

Konkurs je otvoren do 25.11.2018.

Molimo vas da do navedenog datuma pošaljete po 3 primerka knjiga koje će konkurisati za ovu književnu nagradu, na adresu: Vital a.d., Kulski put bb, 21460 Vrbas.

Pravo učešća na konkursu imaju sva književna dela objavljena u ovoj godini.