Dobijene nagrade

DOBIJENE NAGRADE

A

Tokom svog dugogodišnjeg poslovanja, kompanija Vital je dobila brojne nagrade i priznanja. Ova priznanja za kvalitet proizvoda i poslovanja, dobijena od strane nezavisnih i nevladinih organizacija, potvrda su dugoročne opredeljenosti kompanije vrhunskom kvalitetu proizvoda.

Sajam u Novom Sadu 2019.

Zlatni pehar Novosadski sajam
2017. godine

Biznis partner 2006. godine

Izabran proizvod godine 2018.

Zlatni pehar Novosadski sajam
2002. godine

Najbolje iz Srbije
2007. godine

Zlatni pehar Novosadski sajam 2006. godine

Yu info kanal 2002. godine

Oskar kvaliteta 2004. godine

Zlatni pehar Novosadski sajam 2006. godine

Golden trophy for quality New millenium Award France 2002